Doina
Ruști

Teze de doctorat despre romanele semnate de Doina Ruști

HIBRIDIZĂRI ALE FANTASTICULUI. MIRCEA ELIADE ȘI DOINA RUȘTI

Coordonator știinţific:
LECT. UNIV. DR. HABIL. FLORINEL I. OPRESCU

Candidat:
DRD. EFTENIE ANCA LUMINIȚA

Timișoara, Univ de Vest

PARTICULARITĂȚI TEMATICE, CONSTRUCȚIE TEXTUALĂ ȘI PROFIL IDENTITAR ÎN PROZA DOINEI RUȘTI”

By: COSTIANU, Georgeta Pompilia.

Contributor(s): IFRIM, Nicoleta [cond. șt.].

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați 2022

Female body in the Postcommunism Romanian literature and she is interested in themes such as sexuality, vulnerability, illness and violence.

# Adina Mocanu - autor (despre Lizoanca la 11 ani):

01/02/2013 - 31/01/2016 FI, Beca per a la formació de personal investigador, AGAUR, Generalitat de Catalunya

A / To Universitat de Barcelona

IPOSTAZE ALE FANTASTICULUI ÎN PROZA ROMÂNEASCĂ POSTBELICĂ

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ, FARMACIE, ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE ,,GEORGE EMIL PALADE”

DIN TÂRGU MUREȘ
ȘCOALA DOCTORALĂ DE LITERE, ȘTIINȚE UMANISTE ȘI APLICATE

Conducător științific:

Prof. univ. dr. Dorin ȘTEFĂNESCU

drd

Andrada Giorgiana PARCHIRIE

METAMORFOZE ALE EXPERIENȚEI COMUNISTE ÎN DISCURSUL EPIC FEMININ POSTDECEMBRIST METAMORPHOSES OF THE COMMUNIST EXPERIENCE IN THE FEMININE EPIC DISCOURSE AFTER 1989

Univ Brașov

Coord. Prof unv Rodica Ilie

drd. Oana-Larisa-Oanea

share on Twitter
share on Facebook